Worden jouw spaarcentjes proper geïnvesteerd?

Banken groot en klein investeren hun geld in projecten van bedrijven. Om dat geld te laten opbrengen. Het is iets waar wij als klant - en dus als geldschieter - niet vaak bij stilstaan, hoewel het dus ook onze spaarcenten zijn die grote bedrijven mee helpen financieren.

Een voorbeeld. Het investeren in fossiele brandstoffen is erg lonend en risicoloos. Zodra de grondstoffen zijn opgeboord (met enorme milieuschade als het gaat om winning uit teerzand), krijgt de investeerder een mooi bedrag uitgekeerd. Belgische banken investeren daarom graag in oliemaatschappijen als Shell of Chevron. Om ervoor te zorgen dat de aarde niet verder dan 2 graden Celsius opwarmt, moet nochtans 80% van de fossiele brandstoffen onder de grond blijven zitten. En moet er geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie.

De Belgische organisatie Fairfin pleit er daarom voor ons geld terug te trekken uit de fossiele industrie. Divesteren is de term die voor dat terugtrekken werd uitgevonden. Je kan als burger eenvoudig meewerken door je geld te verplaatsen naar een bank of verzekeringsmaatschappij die wel duurzaam investeert. Op hun website staan ook erg overzichtelijke wereldkaarten die de investeringen van banken in controversiële bedrijven weergeven.Op de website bankwijzer.be kan je zien hoe duurzaam jouw bank belegt, met scores op verschillende thema's als klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, wapens of transparantie.

Andere interessante websites omtrent duurzaam investeren:
- Fossielvrij Nederland: Deze organisatie pleit er onder andere voor dat pensioenfonds ABP zijn geld terugtrekt uit bedrijven als Shell, Exxon Mobil en Chevron.
-Transnationaal Instituut: Een progressieve denktank. Internationale, activistische wetenschappers graven er naar de waarheid en doen o.a. onderzoek naar schaliegasboringen.
- Banktrack.org: Een website waarop je kan uitzoeken waar jouw bank nu precies in investeert.

Reacties